Değerlerimiz

Şirketimizin Kuruluş Temel Taşları olan 12 D'den oluşan Değerleri....

Düşünce ,   Davranış,   Doğruluk,    Değerler,    Denge,    Devamlılık

Dinamizm,  Derinleşme,   Duru bakma,   Dizayn Etme,  Değişim , Döngüsel Devamlılık

Olaylara ve yaşama Duru bakmak ve akışı buna göre Dizayn etmek, Derinleşmenin temelidir. Dinamizmin getirdiği Döngüsel Devamlılık ise Doğruluk üzerine kurulmuş Değerleri sağlar ki Denge böyle oluşur. Bu "oluş" umda gelişen Düşünceler, Davranışlara yansır ve "Değişim" gerçekleşir.

 

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu