Sigorta ve Risk Yönetimi

SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ ALANINDAKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

D12 Danışmanlık, sigortacılığa dayanan geçmiş tecrübelerini, "RİSK" unsuru içeren tüm sektörlerde kullanmak amacıyla oluşturduğu danışmanlık, eğitim programları ve risk yönetim süreçleri ile konusunda uzman kadro ve bakış açısı ile her şeyi yapan değil, konusunda işini iyi yapan bir kurum olma ilkesiyle ilerlemektedir.

Bu kapsamda, birlikte iş yapmış ve yapacak olduğumuz proje ortaklarımızın fizibilitesi sonrasında ortak akılla riskin yönetimine, kuruma, kişiye, duruma özel danışmanlık ve eğitim programları geliştirmeye devam ediyoruz.

Tüm Operasyonel İşletmeler ve İnşaat Yatırım Projeleri Özelinde Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Profesyonel ve Bağımsız Risk Yönetim Danışmanlığı

Risk Yönetimi Hizmetleri & Sigorta Transferi Çözümleri ve Sigorta Öneri Raporları

İş Süreklilik Yönetim Programları

Sabit Kıymet Sigortaları Risk Analizi Raporları

İnşaat All Risk Sigortaları Risk Analizi Raporları

Sorumluluk Sigortaları Risk Analizi Raporları

Risk Mühendisliği Hizmetleri

Sigorta Risk Raporları, Hasar Senaryoları, Risk İyileştirme Süreçleri

Deprem Modellemesi

Yangın PML ve EML Analizleri

Kar Kaybı Analizi

Yangından Korunum Sistemlerinin NFPA ve diğer mevzuatlar açısından Analizi

Yangın Eğitimleri ve Acil Durum Eylem Planları

İnşaat projeleri risklerinin sahada incelenmesi; sigorta şartları, iş programı ve diğer mevzuatlara uyumluluk Analizi

Yurtdışı Yatırımların sigorta ve reasürans gereksinimleri için yurtdışı sigorta marketlerindeki danışmanlık ve destek hizmetleri

Sigorta Sözleşmeleri ve Yatırımcı-Yüklenici-Taşeronların Sözleşmesel Sorumlulukları Analizi

Sözleşmesel Sigorta Gereksinimleri Analizi

          Sigorta Poliçe Teminatları & Wording Analizi

          Hasar Danışmanlığı

Sigorta Uzman Görüş Raporları

Reasürans Danışmanlığı

Recall Planları, Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı 

Broker ve Acenteler Destek Danışmanlık Hizmetleri

          Sigortacılık Teknik Branş Eğitimleri

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu